ฮวงจุ้ยห้องครัว

Posted on
ฮวงจุ้ยห้องครัว

ฮวงจุ้ยห้องครัว ห้องครัว เป็นอีกห้องหนึ่งที่มีการกำหนด ลักษณะการใช้งาน ที่แตกต่างไป จากห้องอื่นๆ โดยเป็นส่วนใช้งาน ที่สำคัญภายในบ้าน ซึ่งใช้เป็นที่ ประกอบอาหาร เพื่อการยังชีพ นอกจากนั้น ครัวยังมีความสัมพันธ์ ในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง กับส่วนรับประทานอาหารและส่วนอื่นๆ ในตัวบ้าน

ในบรรดาห้องทั้งหลาย ห้องครัวได้กลายเป็นห้องที่เราให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นห้อง ที่เราให้เวลา ในวันหนึ่งๆ กับห้องนี้ มากพอสมควร อีกทั้งยังต้องทุ่มเทค่าใช้จ่ายสำหรับการที่จะได้ “ห้องครัว” ที่ถูกอกถูกใจอีกด้วย ก่อนการตัดสินใจ ที่จะลงมือสร้างครัว หรือจัดตกแต่งครัว เพื่อให้เกิดความสวยงามนั้น สิ่งแรกที่ควรคำนึงถึงเป็นลำดับแรกคือ การออกแบบห้องครัว เป็นการผสมผสาน

ทั้งศาสตร์และศิลป์ไว้ในห้อง ๆ เดียวอย่างกลมกลืนที่สุด ศิลป์คือความสวยงาม แม้ห้องนี้จะไม่ได้มีไว้โชว์แขกโดยตรงก็ตาม ส่วนศาสตร์ก็คือ การคำนึงถึงสุขอนามัยต่าง ๆ ผลพวงที่จะเกิดกับการประกอบอาหาร โดยเฉพาะอาหารไทย อย่างที่รู้ ๆ กันว่า อาหารไทยนั้น นอกจากจะรสจัด รสแซ่บแล้ว กลิ่นก็ยังรุนแรงอีกด้วย ตอนที่คุณปรุงก็ก่อให้เกิดความร้อนตลบอบอวลด้วย บ้าน 2 ชั้น

ฮวงจุ้ยห้องครัว

ฮวงจุ้ยห้องครัว

ฮวงจุ้ยห้องครัว สำหรับคนที่สนใจในศาสตร์ทางด้านนี้ จะเข้าใจดีว่าเป็นฮวงจุ้ยที่สัมพันธ์ กับเรื่องสุขภาพและความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตโดยตรง คนโบราณถือว่าห้องครัวเป็น เสมือนผู้รักษาจิตวิญญาณของบ้าน อีกทั้งเป็นห้องที่ต้องใช้งานเป็นประจำทุกวัน ต้องมีการประกอบอาหารและใช้เตาไฟบ่อยๆ ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นสภาพ ความเป็นหยางของธาตุไฟอย่างสูง ดังนั้น การจัดวาง ตำแหน่งของห้องครัว รวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ให้ถูกต้องเหมาะสมตามหลัก ฮวงจุ้ยห้องครัว

จัดห้องครัวอย่างไรใหถูกฮวงจุ้ย

โดยหลักการแล้ว ฮวงจุ้ย คือ การนำพลังจากสภาพแวดล้อม ที่เราเกี่ยวข้องด้วย เพื่อมาเสริมพลังของคน โดยพิจารณาจากเรื่องธาตุทั้ง 5 ในทางฮวงจุ้ย ได้แก่ ธาตุไฟ , ธาตุดิน , ธาตุทอง , ธาตุน้ำ และธาตุไม้ ประกอบกันกับเรื่องของทิศทาง ซึ่งเรื่องของฮวงจุ้ยห้องครัวนั้น จะเน้นไปที่ 2 ธาตุหลัก คือ ธาตุไฟ และธาตุน้ำ เพราะถือเป็นสถานที่ที่มีการใช้ทั้งไฟและน้ำประกอบกันเป็นหลัก ฮวงจุ้ยห้องครัวเสริมโชคลาภ และสุขภาพของคนในบ้าน จึงต้องเน้นการจัดวาง ตำแหน่งของห้องครัว ให้เกิดความสมดุลกันระหว่างธาตุทั้งสองนี้ ห้องครัว

ควรรู้ฮวงจุ้ยห้องครัว เพิ่มพูนโชคลาภ เสริมความมั่งคั่ง

ฮวงจุ้ยห้องครัว

1.ตำแหน่งของห้องครัว
เจ้าของบ้านควรกำหนด ตำแหน่งห้องครัวไว้ บริเวณหลังบ้าน ซึ่งเป็นจุดที่คนภายนอก มองไม่เห็น เพราะเชื่อกันว่าห้องครัวเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ หากตั้งห้องครัวไว้ ที่หน้าบ้านแล้วคนอื่นมองเห็นชัด อาจแย่งชิงโชคลาภไปได้ หรืออาจจะทำให้เจ้าของ บ้านเก็บทรัพย์ไม่อยู่ และควรตั้งห้องครัวหันไป ทางทิศตะวันออกหรือทิศใต้ เนื่องจากทั้งสองทิศนี้มีสภาพอากาศไม่ร้อนจัด หากตั้งห้องครัว หันไปทางทิศตะวันตก ซึ่งมีสภาพอากาศร้อนจัด จะทำให้อาหารเน่าเสียง่าย นอกจากนั้น ควรหลีกเลี่ยงการวางห้องครัว ในตำแหน่งที่อยู่ใต้ห้องนอน เพราะไอร้อนและความสกปรก จากการทำครัวจะรบกวน การนอนหลับพักผ่อน

2.ลักษณะการจัดแต่งห้องครัว
ภายในห้องครัวควรตกแต่งอย่างเรียบง่าย จัดวางอุปกรณ์การทำอาหาร อย่างเป็นระเบียบ ใช้สีโทนอ่อนเย็นสบายตา เช่น สีฟ้า สีขาว สีเหลืองอ่อน เป็นต้น และต้องจัดห้องครัวให้โปร่งโล่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก หมั่นจัดเก็บและเช็ดล้างให้ห้องครัวสะอาดอยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยป้องกันเชื้อโรค มด หนู แมลงสาบได้ อีกทั้งควรจัดให้ห้องครัวมีแสงสว่างที่เพียงพอด้วย และอาจตกแต่งเล็กน้อยด้วย แจกันดอกไม้หรือชามใส่ผลไม้ เพื่อเพิ่มบรรยากาศก็ได้ สำหรับพื้นห้องครัวนั้นควรทำให้มีระดับพอดีกับพื้นของตัวบ้านบ้าน หรือต่ำกว่าเล็กน้อย แต่ไม่ควรทำให้สูงกว่า พื้นของตัวบ้าน

ห้องครัวควรตกแต่งอย่างเรียบง่าย

3.การตั้งเตาไฟ
เตาไฟนับเป็นหัวใจสำคัญของห้องครัว วัฒนธรรมจีนโบราณให้ความสำคัญ กับเทพเจ้าแห่งเตาไฟมาก เพราะถือเป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภ เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ นอกจากการเซ่นสรวงบูชา อย่างถูกต้องแล้ว ก็ต้องตั้งเตาไฟให้ถูกหลักการฮวงจุ้ยเช่นกัน โดยหลักการตั้งเตาไฟที่ถูกต้องนั้น คือ ควรตั้งเตาไฟพิงกำแพง อย่าวางเตาไฟไว้กลางห้องครัว ตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับ ทิศทางการหันเตาไฟคือ ทางทิศตะวันออก ตะวันออกเฉียงใต้ และทิศใต้

หลีกเลี่ยงการตั้งเตาไฟตรง กับประตูหลักของบ้าน เพราะคนภายนอกมองเข้ามาเห็น เชื่อว่าจะทำให้เก็บเงินทองไม่อยู่ รวมทั้งไม่ควรตั้งเตาไฟตรงกับประตูห้องครัว หรือประตูห้องน้ำ ไม่ควรวางเตาไฟไว้ใต้ขื่อคาน และไม่ควรวางเตาไฟติดกับอ่างล้างจานหรือเครื่องซักผ้า ควรวางห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร หรือวางไว้ตรงข้ามเยื้องๆ กัน เพราะเตาไฟเป็นธาตุไฟ อ่างล้างจานหรือ เครื่องซักผ้าเป็นธาตุน้ำ หากวางใกล้กันจะเกิดสภาพพิฆาตกัน นอกจากนั้น หลังเตาไฟก็ไม่ควรมีบ่อน้ำและห้ามทำราว ตากผ้าเหนือเตาไฟด้วย การจัดฮวงจุ้ยห้องครัว

การจัดโต๊ะอาหารในห้องครัว

4.การจัดโต๊ะอาหารในห้องครัว
การจัดโต๊ะอาหาร ควรใช้เป็นโต๊ะกลม สี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส การจัดเก้าอี้ควรเป็นเลขคู่ เช่น 2, 4, 6 หรือ 8 ตามความเหมาะสมของสถานที่ สีสันในห้องอาหารควรจัดด้วยโทนสีอ่อนสบายตา รู้สึกโปร่งโล่ง โดยโทนสีร้อนจะทำให้รู้สึกเจริญอาหาร ส่วนโทนสีเย็นจะทำ ให้รับประทานอาหารได้น้อย ดังนั้นสีจึงเป็นอีกสิ่ง ในการควบคุมน้ำหนักได้ ซึ่งแต่ละสีมีความหมายดังนี้

  • สีส้ม ทำให้รู้สึกหิว มีชีวิตชีวา มีความกระฉับกระเฉง
  • สีแดง ทำให้รู้สึกหิว ร้อน เร่งรีบ กระตือรือร้น
  • สีเหลือง ทำให้รู้สึกโปร่ง มีความปรารถนา ความสมบูรณ์ ความอิ่มเอม
  • สีม่วงแดง ทำให้รู้สึกร้อน อึดอัด วิตกกังวล หงอยเหงา
  • สีเขียวเหลือง ทำให้รู้สึกสบาย เบิกบาน แจ่มใส
  • สีเขียว ทำให้รู้สึกมีความสุข สดชื่น สดใส
  • สีเขียวแก่ ทำให้รู้สึกนิ่ง สงบสุข ร่มเย็น
  • สีน้ำเงิน/สีฟ้า ทำให้รู้สึกเย็น เข้มแข็ง กว้างไกล โดดเดี่ยว

5.จัดวางเตาไฟกับอ่างล้างจานให้อยู่เยื้องกัน หรือห่างกัน
เนื่องจากเตาไฟที่มีสภาพเป็นธาตุไฟ และมีความเป็นหยางสูง กับอ่างล้างจานที่มีสภาพเป็นธาตุน้ำ ทำให้ทั้งสองสิ่งนี้มีพลังพิฆาตกันอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงไม่ควรจัดวางทั้งสองสิ่งนี้ไว้คู่กัน หรือตรงข้ามกัน การจัดวางที่ดีคือควรจัดให้อยู่เยื้องกันคนละฝั่ง หรือห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อไม่ให้ตัวคนอยู่ตรงกลาง ธาตุทั้งสองขณะใช้งาน